Vismarkt

Oorlogskoorts in Lier - Maandag 3 augustus 1914. Het is 11 uur ’s ochtends. Twee officieren haasten zich naar het stadhuis van Lier met een telegram: de staat van beleg is afgekondigd, de vijand kan spoedig voor de Vesting opdagen, alle mannen moeten helpen om de forten in verdediging te brengen. 

Waar is de burgemeester? Op de prijsuitreiking aan de leerlingen van het Sint-Gummaruscollege, dat toen op de Vismarkt stond. Ze spelen een toneelstuk in feestzaal De Valk aan de Grote Markt. Hij spoedt zich naar buiten, op de hielen gezeten door het publiek. Iedereen is de kluts kwijt. De burgemeester laat de stormklok luiden en brengt de bevolking op de hoogte.

Niemand heeft gemerkt dat het telegram bestemd is voor ‘Liers’, een plaatsje vlakbij Luik. 

Stadssecretaris Vermeiren getuigt:

‘een onbeschrijfelijke opschudding heel de stad door, toonelen van verdwaasheid allerwege. Mannen, die de wapen- en werktuigwinkels binnendrongen, een schup, een bijl, een hamer, een riek grepen en er mee wegijlden fortwaarts. Vrouwen die huilend kwamen buiten gesprongen, hun kinderen riepen en zoekten en er angstig mee binnen vluchten.’

‘aan de Grote Kerk, een gouden bruiloftstoet, met muzikanten, maagdekens, familieleden en toeschouwers, die in een ommezien uiteenstoof wanneer daarboven, op bevel van Burgemeesters bode de Jubelklokken plots verboden en de alarmklok aan ’t gillen ging, eendig en naar.”


Le 3 août 1914 la ville apprend que l’ennemi risque de se retrouver bientôt devant la “position fortifiée” et tout est mis en oeuvre pour assurer la défense des forts. Ce n’est qu’en soirée que l’on se rend compte que le télégramme annonçant la nouvelle était destiné à “Liers”, un village situé près de Liège. Lier respire à nouveau.

On 3 August 1914 the town is shaken up by the news that the enemy could soon turn up at the fortress of Antwerp and defensive preparations are made to protect the fortress. Not until that evening does it become clear that the telegram reporting the news was intended for ‘Liers’, a village near Liège. There is a huge sigh of relief.

Am 3. August 1914 wird die Stadt von der Nachricht erschüttert, das der Feind in Kürze an der Festung Antwerpen auftauchen könnte. Verteidigungsvorbereitungen zum Schutz der Festung werden getroffen. Erst am Abend stellt sich heraus, dass das Telegramm mit besagten Neuigkeiten für ‘Liers’, ein Dorf in der Nähe von Lüttich, bestimmt war. Die Stadt atmet erleichtert auf.

Voor – before  – avant – vor 1914

Brouwerij  - brewery – brasserie - Brauerei "De Hazewind  - 1915 – vernield –destroyed – détruite – zerstört - 1915.

Voor – before  – avant – vor 1914

vernield – destroyed – détruite – zerstört

Voor – before  – avant – vor 1914.

vernield – destroyed – détruite – zerstört

vernield – destroyed – détruite – zerstört

Gedenkteken  - Memorial - Gedenkstätte