Berlaarsestraat

Verwoesting van de stad - De Duitse legerleiding wil in september 1914 de ‘Vesting Antwerpen’ uitschakelen. Ze zijn van plan de buitenste fortengordel  en de verdedigingslinie aan de Nete te veroveren. Lier ligt midden op hun pad.

Op 29 september richten ze hun vizier op de stad. De militairen in het fort van Lier horen de granaten fluitend over hun hoofd vliegen en ze iets verder aan de Leuvense poort inslaan. Niet veel later is het fort aan de beurt. Dagenlang houdt de beschieting aan. Na de val van het fort van Lier en Koningshooikt op 2 oktober verdedigen de Belgische troepen de stad, die nog erger vernield wordt. Zodra ze de stad op 5 oktober in handen hebben, steken de Duitse militairen heel wat huizen in brand. De Sint-Gummaruskerk en het stadhuis blijven als bij toeval grotendeels gespaard. In totaal worden 700 huizen totaal verwoest en 760 zwaar beschadigd. Het grootste deel van de bevolking slaat op de vlucht. Er wordt stevig geplunderd. 

Maurice Van Oekel schrijft zijn vriend Rudolphe op 8 december 1914:

Vriend Rudolphe,

De toestand hier in Lier is kalm maar toch kribbig. Ja Dolf! Kribbig zeg ik en dik met rede. Er zijn zo maar 1200 huizen in de stad verbrandt. Ziehier in ’t kort de vernieling.

(…) De Rechtestraat van de Kattestraat tot aan van der Hallen.  De groote kerk is fel beschadigd. De kapel van ’t college is uitgebrandt, den overkant van den hoek tot aan de kuylen ook uitgebrandt, met de normaal en de école moyenne. In de Berlarij staat nog een huis of 10 recht de rest ook plat.(...)”


En septembre 1914 le commandement de l’armée allemande veut anéantir la “position fortifiée d’Anvers” en s’emparant de la ceinture extérieure de forts et de la ligne de défense de la Nèthe. Lier est en plein sur leur chemin. Au Total, 700 maisons sont complèment détruites et 760 sérieusement endommagées. La plupart des habitants prennent la fuite. On assiste à de nombreuses scènes de pillage.

In September 1914 the German army command wants to eliminate the ‘fortress of Antwerp’. The German army plan to conquer the outer fortifications and the line of defence at the Nete. Lier is in the middle of their path. In total, 700 houses are completely destroyed and 760 are severely damaged. The majority of the population flees. There is a lot of looting.

Im September 1914 will die deutsche Heeresleitung die ‘Festung Antwerpen’ zerstören. Die deutsche Armee plant, die äusseren Befestigungen und die Verteidigungslinie an der Nete zu erobern. Lier liegt in der Mitte ihres Wegs. Insgesamt werden 700 Häuser vollständig und 760 schwer beschädigt. Die Mehrheit der Bevölkerung flieht und es gibt viele Plünderungen.

Sint-Gummaruskerk: Klokkentoren – Bell tower – Tour – Turm Sint Gummarus

Sint-Gummaruskerk: Vernielingen  - Destructions -  Zerstörungen  Sep. 1914

Sint Gummaruskerk: Vernielingen  - Destructions -  Zerstörungen  Sep. 1914

Kardinaal Mercierplein: Vernielingen  - Destructions -  Zerstörungen  1914 

Kardinaal Mercierplein: Vernielingen  - Destructions -  Zerstörungen  1914 

Kardinaal Mercierplein: Vernielingen  - Destructions -  Zerstörungen  1914 

Kardinaal Mercierplein: Vernielingen  - Destructions -  Zerstörungen  1914 

Sint-Pieterskapel: Vernielingen  - Destructions -  Zerstörungen  Sep. 1914

Sint-Pieterskapel: Vernielingen  - Destructions -  Zerstörungen  Sep. 1914

Berlaarsestraat: Vernielingen  - Destructions -  Zerstörungen  1914

Berlaatsestraat: Vernielingen  - Destructions -  Zerstörungen  Sep. 1914

Berlaarsestraat: Vernielingen  - Destructions -  Zerstörungen  1914

Berslaarsestraat: Vernielingen -  Destructions  - Zerstörungen  Sep. 1914

Berlaarsestraat: ‘verbergende’ muur – hiding wall -  mur cachant – versteckendes  Wand

Berlarij: Normaalschool – Teachers  college –Ecole normale - Lehrerhochschule  -1914

Berlarij: Normaalschool – Teachers  college –Ecole normale - Lehrerhochschule - 1914

Kluizeplein: ‘verbergende’ muur - hiding wall - mur cachant – versteckendes  Wand