Station

Draaischijf voor militairen en goederen - Lier bevindt zich op een strategische positie. Met kazernes, forten en depots zijn de inwoners van de garnizoenstad sinds het begin van de 19de eeuw gewend aan de aanwezigheid en doortochten van militairen en materieel.

Spoorwegen en stations spelen een cruciale rol in oorlogsvoering. De Lierse stationsgebouwen ondergaan geen schade in 1914 en vallen nagenoeg intact in Duitse handen. In de omgeving wordt de Antwerpsesteenweg zwaar vernield. Opgeëiste grondstoffen zoals koper, nikkel, tin en messing laat de Duitse overheid verzamelen in de goederenloods van het station.

Kolenhandelaar en buurtbewoner Adolphe Remouchamps vertelt: 3 Augustus 1914

"Soldaten kwamen aan van alle deelen van ’t land. Er kon geen trein binnenkomen of die bracht tientallen soldaten aan die zich allen naar “dépôts” moesten begeven om gekleed te worden en vandaar in troepen naar bedreigde punten gestuurd worden.

Soldaten en nog eens soldaten komen hier aan. Ik had nooit gedacht dat wy er zoo veel hadden. Paarden en wagens werden opgeeischt of moeten aan ’s legers dienst worden gesteld. Een paard en eenen wagen van my worden opgeeischt en moet op het fort dienst doen.”

 

Lier occupe une position stratégique. Entourés de casernes, de forts et de dépôts, ses habitants sont habitués à la présence et au passage de militaires et de matériel. En temps de guerre, le chemin de fer et les gares jouent un rôle crucial. Celle de Lier tombe quasiment intacte aux mains des Allemands, que utilisent son dépôt pour rassembler les matérières premières réquistionnées comme le cuivre et l’étain.

Lier is situated in a strategic position. With barracks, fortresses and depot the inhabitants are used to the presence and passage of militaries and material. Railways and stations play a crucial role in warfare. The Lier stations are barely damaged and are taken over by the Germans. The Germans government lays claim to raw materials such as copper and tin collected in the station’s warehouse.

Lier hat eine strategisch wichtige Lage. Durch die präsenten Baracken, Festungen und Tanklager sind die Einwohner die Anwesenheit und Durchfahrt von Armeeangehörigen und Kriegsmaterial gewohnt. Eisenbahnen und Bahnhöfe spielen eine wesentliche Rolle im Krieg. Die Bahnhöfe von Lier werden kaum beschädigt und von den Deutschen übernommen. Die deutsche Regierung erhebt Anspruch auf Rohstoffe wie Kupfer und Zinn, die in der Lagerhalle des Bahnhofs gesammelt werden.

Leopoldplein voor – before  – avant – vor 1914

‘Wilde’ trein moet treinverkeer belemmeren – ‘wild’ train to hinder traintraffic – train ‘sauvage’  empêche le trafic – stürmige Zug verhindert Verkehr

Antwerpsesteenweg: Duitse  soldaten bewaken de spoorinstallaties – German soldiers guarding the railway installations - Soldats allemands surveillant les installations ferroviaires - Deutsche Soldaten bewachen die Bahnanlagen

Antwerpsesteenweg getrukeerd beeld: extra schade toegevoegd – deception: damage added – tromperie: dégâts ajoutées – Täuschung: Schaden hinzugefügt

Antwerpsesteenweg correcte situatie - correct situation – situation correcte - korrekte Situation

Leopoldplein: graf in tuin van Casino - grave in the garden of the Casino – cimétière au jardin du Casino – Grab im Garten des Casinos - 1915. 

Leopoldplein met casino, bevrijdingsfeesten in 1919 - liberation day celebrations in 1919 - fête de la libération en 1919 - Befreiungsfeiern 1919

Leopoldplein met station, bevrijdingsfeesten in 1919 -  liberation day celebrations in 1919 - fête de la libération en 1919 - Befreiungsfeiern 1919

Tramweglei: noodwoning - emergency housing  - logement d’ urgence -  Notunterkünfte

Tramweglei: noodwoning - emergency housing  - logement d’ urgence -  Notunterkünfte