Fort Lier

Inname van het fort - Aan het fort van Lier is gebouwd en verbouwd van 1878 tot in 1914. De verbouwingen zijn nodig om het aan te passen aan de wapentechnologie die almaar krachtiger wordt. Het vormt samen met 31 forten en schansen de buitenlinie in de verdediging van de ‘Vesting Antwerpen’. 

Luitenant Kolonel Doneux maant op 28 september 1914 zijn manschappen in het fort aan tot actie. Op 30 september en de volgende dagen raakt het fort ernstig beschadigd door bombardementen van zware Duitse artillerie. Tegen de mortieren van 42 cm is niets bestand. Al de geschutskoepels worden vernietigd en op 2 oktober moeten de Belgische soldaten ‘s middags het fort verlaten. 

Een officier van het garnizoen vertelt: 

28 september 1914
Om 14:00 uur melden onze waarnemers dat de vijand plaatsen bezet in het terrein die door onze kanonnen kunnen bestreken worden. De koepels met 15 cm geschut openen het vuur en blijven dat doen tot het vallen van de avond. Het eerste schot betekent voor de manschappen een ware opluchting omdat het een einde maakt aan het zenuwslopende afwachten.”

30 september 1914 
Om 12.20 uur is er plots een onheilspellend gesuis gevolgd door het geluid van een naderende sneltrein. De granaat beukt in op de kazerne met een gigantische ontploffing. Het regent stukken beton en steen over gans het fort. Het is de eerste inslag van een granaat van het kaliber 42 cm. tot 18:00 incasseren wij om de 6 minuten een granaat van dit kaliber. De granaattrechters hebben een diameter van 8 tot 10 meter.”

 

Le Fort de Lier est transformé entre 1878 et 1914 pour s’adapter aux technologies militaires modernes. Avec 31 autres forts, il constitue la ligne extérieure de défense de la “place forte d’Anvers”.
Le 30 septembre 1914 et les jours suivants, le fort est sévèrement endommagé par les tirs d’artillerie lourde allemands et le 2 octobre les soldats belges sont obligés de l’evacuer.

The Lier fortress is renovated up to 1914 to adapt it to modern arms technology. Together with 31 other fortresses it forms the outer line in the defence of the ‘fortress of Antwerp’.
On 30 September and the following days the fortress is severely damaged by heavy German artillery and on 2 October the Belgian soldiers have to evacuate the fortress.

Die Festung Lier wird bis 1914 erneuert, um sie an die moderne Waffentechnik anzupassen. Zusammen mit 31 weiteren Festungen bildet sie den äusseren Verteidigungsring der, “Festung Antwerpen”.
Am 30. September und an den folgenden Tagen wird die Festung durch die schwere Artillerie der Deutschen stark beschädigt und am 2. Oktober müssen die belgischen Soldaten die Festung verlassen.

 

fort – fortress – fort – Fort Lier: Google maps satellietbeeld

fort – fortress – fort – Fort Lier: Google maps satellietbeeld

gelijkend fort – similar fortress – fort similaire – Ähnliches Fort Walem

Fortweg voor – before  – avant – vor 1914

Dicke Bertha

opengebarsten 42 cm projectiel - ruptured projectile, 42 cm - obus explosé, 42 cm - aufgeplatzten Geschoss, 42 cm

rechtse grote koepel - right big dome - grande coupole droite - rechte große Kuppel

linkse halve caponnière - left half-caponier - demie caponnière gauche -halbe Kaponniere links  

mortierinslag – mortar impact – impact de mortier – Mörtel Auswirkungen

Kazerne – barracks – caserne - Kaserne

Duitsers bij gepantserde geschutskoepel – Germans standing by armored turret - tourelle blindée allemande - Deutschen bei Panzerkuppel

Grachtzijde - canal side - coté canal - Kanalseite

Inslag muur kazerne - shell burst barracks wall – impact d’obus sur le mur de caserne – Shell burst Kasernenwand