Militaire begraafplaats

Ontstaan en samenstelling van de militaire begraafplaats - De intense gevechten aan de Nete en rond Lier begin oktober 1914 maken slachtoffers bij het Belgische leger, de te hulp gesnelde Britse mariniers en de Duitse troepen.

Uit respect en omwille van gezondheidsredenen begraven arbeiders de militairen snel ter plaatse. Aanvankelijk laat het stadsbestuur de lichamen begraven op de stedelijke begraafplaats aan de Mechelsesteenweg. In 1915 beslist de Duitse overheid een militaire begraafplaats in te richten. 

Uit: De Stem van België, 16 juli 1915:

Het droevige werk van ontgravingen loopt ten einde. Het werd verricht met 18 man verdeeld in 3 ploegen, onder de goede leiding van Jef van Boeckel.

Uit de opengemaakte graven werden de helden voorzichtig naar boven gehaald, behoorlijk gekist en bijgezet op de bijzondere begraafplaats aan het Hof van Ringen, ieder bij zijn landgenoten. Men vond ongeveer 300 lijken, voor het grootste deel Belgen, meestal karabiniers, verder een goed deel Duitsers en enige Engelsen. Ongetwijfeld liggen hier en daar nog gesneuvelden. Om ze op te sporen heeft het gemeentebestuur een beloning van 10 fr uitgeloofd voor het aanwijzen van lijken.”

 

D’intenses combats font de nombreuses victimes dans l’armée belge, parmi les marines britanniques venus à son secours et au sein des troupes allemandes.
Par respect pour les victimes et pour protéger la santé de la population, les soldats sont rapidement enterrés sur place. En 1915, le gouvernement allemand décide de construire un cimetière militaire pour les Belges, les Britanniques et les Allemands.

Intense fighting leads to fatalities in the Belgian army, British marines who came to the rescue and German troops.
Out of respect for the victims and to protect the health of the population, workmen quickly bury the soldiers on the spot. In 1915 the German government decides to build a military cemetery for Belgians, Britisch and Germans.

Heftige Gefechte fordern zahlreiche Opfer unter der Belgischen Armee, den zur Hilfe geeilten britischen Marineinfanteristen und den deutschen Truppen.
Aus Achtung für die Gefallenen und zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung begraben Arbeiter die Soldaten direkt vor Ort. 1915 entscheidet die deutsche Regierung, einen Soldatenfriedhof für Belgier, Briten und Deutschen zu errichten.

Ontgravingen - excavations – exhumations - Ausgrabungen

Ontgravingen - excavations – exhumations - Ausgrabungen

Ontgravingen - excavations  - exhumations -Ausgrabungen

Kistenmakers - coffin makers - fabricants de cerceuil -Sargtischler

 Aanleg van het hek –construction of the fence – construction de la clôture – Bau des Zauns

militaire begraafplaats - military cemetery - cimetière militaire – Soldatenfriedhof  

Afdeling Duitsers  - German department - department des Allemands - Deutsche Abteilung -

militaire begraafplaats - military cemetery - cimetière militaire – Soldatenfriedhof  

Copyright lier in beeld 
11 november 2013

Copyright lier in beeld 
11 november 2013