Hof van Ringen

De slag aan de Nete - Na vernietiging van de forten van Lier en Koningshooikt door zware Duitse artillerie, plooit het Belgisch leger zich terug op de Netestelling.

De val van Antwerpen is slechts een kwestie van dagen. De Britse regering stuurt Winston Churchill en zijn mariniers om hulp te bieden. De Belgische en Britse verdedigers slagen er in om stand te houden tot 3 oktober, waardoor het Belgisch leger zich kan terugtrekken richting Westhoek.

In de vroege ochtend van 5 oktober lukt het de Duitse troepen om de Nete in de omgeving van Anderstad over te  steken. Een tegenaanval herstelt de posities. De Belgische legerleiding geeft op 6 oktober om 1 uur 's nachts het bevel om de vijand terug te dringen over de Nete. Het zijn zware lijf-aan-lijf gevechten en het is pikdonker. De actie mislukt en de weg naar Antwerpen ligt open voor het Duitse leger.

Generaal Paris van de te hulp gesnelde Britse Naval Division verwoordt in zijn rapport zijn bewondering voor de dappere Jagers:

Rond de middag werd het Belgische 7de Linieregiment gedwongen zich terug te trekken en zo werd mijn rechterflank blootgesteld. Ondersteund door onze vliegtuigen en op een schitterende manier aangevoerd door kolonel Tierchon heroverde het 2de regiment Jagers te Voet laat in de namiddag deze stelling. Een poging van de Belgische troepen om de vijand in de nacht van 5 op 6 oktober terug over de rivier te drijven mislukte en resulteerde in een  praktisch volledige ontruiming van de Belgische loopgraven. De weinige troepen die nog een tegenaanval konden lanceren waren niet meer in staat om voldoende druk uit te oefenen en de positie van de Mariniers Brigade werd onhoudbaar.”

 

Après la destruction des forts de Lier et de Koningshooikt la chute d’Anvers n’est plus qu’une question de jours. Le gouvernement anglais envoie Winston Churchill avec une division de marines à la rescousse.
Le matin du 5 octobre, les troupes allemandes parviennent à traverser la Nèthe. Une contre-attaque échoue et la route d’Anvers est libre pour l’armée allemande.

After the destruction of the fortresses of Lier and Koningshooikt the Fall of Antwerp is just a matter of days. The British government sends Winston Churchill with a division of marines.
In the morning of 5 October the German troops manage to cross the Nete. A counterattack fails and the route to Antwerp lays open for the German army.

Nach der Zerstörung der Festungen Lier und Koningshooikt ist der Fall von Antwerpen nur noch eine Frage von Tagen. Die britische Regierung schickt Winston Churchill mit einer Division Marineinfanteristen.
Am Morgen des 5. Oktober gelingt es den deutschen Truppen, die Nete zu überqueren. Ein Gegenangriff scheitert und der Weg nach Antwerpen für die deutsche Armee ist frei.

voor – before –avant – vor  1914

voor – before –avant – vor  1914

Tijdens WOI – during WWI – pendant PGM – im EW

Scherpschutters aan de Nete - Belgian snipers on the Nete - tireurs d’élite belges sur la Nèthe - belgische Scharfschützen auf dem Nete

Hof van Ringen vandaag - today - aujourd'hui - heute