Grote Markt Sint Jacobskapel

Wederopbouw van een verwoeste stad -  Begin oktober 1914 zijn in Lier 700 huizen verwoest en 760 huizen zwaar beschadigd.  Een groep arbeiders die bekend staat onder de naam ‘steentje klop’ recupereert bruikbare stenen en ruimt het puin. Handelaars starten hun activiteiten terug op en bouwen voorlopige winkels. 

De Duitse overheid stuurt aan op snelle opruiming. De openbare veiligheid, hygiëne en propagandistische motieven spelen een rol. Het stadbestuur daarentegen stelt acties uit  om zo lang mogelijk de impact van de oorlog zichtbaar te houden. Bij de burgers zit de schrik erin dat ze door Duits geld te aanvaarden geen aanspraak meer kunnen maken op Belgische bijstand. 

Vóór 1914 bestaat de Grote Markt uit woningen met 19de -eeuwse classicistische gevels en lijstgevels, meestal bepleisterd. In het begin van de 20ste eeuw wordt deze bouwkunst geminacht en gaat de voorkeur naar panden in stijlen die teruggrijpen naar het verleden. Na de vernielingen van WOI bepaalt de plaatselijke bouwraad dat traditionele architectuur de inspiratiebron moet zijn omdat die rust, stabiliteit en vertrouwen uitstraalt. Door de stad meer pittoresk te maken dan ze is, hoopt men het toerisme en de handel te bevorderen.

Het gevolg is dat de Lierse Grote Markt er vandaag bewust ouder uitziet dan voor de oorlog. 

 

Début octobre 1914 Lier compte plus de 1.400 habitations     détruites  ou sérieusement endommagées. Un groupe d’ouvriers récupère les matériaux utilisables et nettoie les décombres. Les commerçants reprennent leurs activités et construisent des magasins provisoires.
Après les destructions de la Première Guerre, le comité local d’ urbanisme decide que  l’architecture traditionnelle servira de source d’inspiration, car elle dégage un calme et une stabilité propices au développement du tourisme et du commerce.

Early October 1914 more than 1,400 houses in Lier have been destroyed or severely damaged. A group of workers recuperates useable stones and clears the rubble. Shopkeepers restart their activities by building provisional shops.
After the destruction of WW1, the local building committee decides that traditional architecture should be the source of inspiration as it exudes calm and stability in order to promote tourism and trade.

Bereits früh im Oktober 1914 waren in Lier mehr als 1.400 Häuser zerstört oder schwer beschädigt. Eine Gruppe von Arbeitern baut brauchbare Steine wieder auf und reinigt das Geröll. Geschäftsinhaber nehmen ihre Tätigkeiten wieder auf, indem sie provisorische Geschäfte errichten.
Nach der Zerstörung infolge des Ersten Weltkrieges entscheidet das lokale Baukomitee, dass traditionelle Architektur als Inspiration dienen soll, da sie Ruhe und Stabilität ausstrahlt. Dadurch sollen Tourismus und Handel gefördert werden.

Zone Felix Timmermansplein vóór - before - avant - vor 1914

Zone Felix Timmermansplein tijdens - during - pendant 1914 / Tijdelijke apotheek Slootmans – temporary pharmacy – pharmacie temporaire – temporäre Apotheke (café "In De Gloria") 

Zone Felix Timmermansplein-Eikelstraat vóór - before - avant - vor 1914

Zone Felix Timmermansplein-Eikelstraat WOI

Zone Eikelstraat vóór - before - avant - vor 1914

Zone Eikelstraat WOI

Zone Eikelstraat vóór - before - avant - vor 1914

Zone Eikelstraat WOI

Zone Eikelstraat - Florent Van Cauwenberghstraat vóór - before - avant - vor 1914

Zone Eikelstraat - Florent Van Cauwenberghstraat WOI

Zone Florent Van Cauwenberghstraat vóór - before - avant - vor 1914

Zone Florent Van Cauwenberghstraat WOI

Zone Florent Van Cauwenberghstraat vóór - before - avant - vor 1914

Zone Florent Van Cauwenberghstraat WOI

Panorama Grote Markt WOI

Zone Lisperstraat voor - before - avant - vor1914

Zone Lisperstraat WOI

Vleeshuis voor - before - avant - vor 1914

Vleeshuis na - after - après - nach WOI

Sint-Jacobskapel vóór - before - avant - vor 1914

Sint-Jacobskapel WOI

Sint-Jacobskapel WOI

Zone Vismarkt vóór - before - avant - vor 1914

Zone Vismarkt WOI