Mechelsestraat

Hospitaal, klooster en school in oorlogstijd - Na het uitbreken van de oorlog in augustus 1914 worden de internaatleerlingen van de Ursulinenschool naar huis gestuurd en worden vluchtelingen opgenomen. 

De legerleiding vordert de internaatslokalen op als onderdak voor soldaten en officieren. Het klooster en de school hebben zwaar te lijden onder de beschietingen (einde september) en een brand (begin oktober). De overgrote meerderheid van de religieuzen wijkt uit naar Engeland en zal daar les geven aan wezen en kinderen van Belgische vluchtelingen. Pas in augustus 1921 worden de eerste nieuwe gebouwen ingehuldigd. 

Ook in het gasthuis worden vluchtelingen en soldaten verzorgd. Als het aan de oostvleugel wordt getroffen door een granaat, komen er vijf soldaten en twee vrouwen om het leven. De zieken worden overgebracht naar de kelders. Het leger evacueert de soldaten naar Antwerpen. Eerder in september bergt men waardevolle schilderijen en kunstvoorwerpen op in de kelders.

Brief van Mere Augustine:

Als ik ons lief klooster bezie of liever al die puinen beschouw, vraag ik mij af wanneer we nog onder dak geraken: ge moest toch eens zien wat een verwoesting, geen enkel plaatsje is gespaard.

Den dag van onze vlucht hadden we 60 paar beddelakens naar den melkkelder gedragen. François was van plan die bij het overige te bergen, maar heeft den tijd niet meer gehad; later als ’t klooster al afgebrand was en als ( , ) terug kwam, zag hij de dieven uit onzen hof met de lakens langs de vest wegvluchten. Veel is er gestolen door de burgers: onze stoelen van ’t groot spreekhuis hebben de geburen langs voor zien wegvoeren.”

 

Lorsque la guerre éclate en 1914 les élèves de l’internat de l’école des Ursulines sont renvoyés chez eux. L’école sert ensuite d’hébergement pour réfugiés, soldats et officiers.
Les réfugiés et les soldats sont aussi soignés dans l’hôpital. Quand celui-ci est touché par une grenade, cing soldats et deux femmes périssent. Les malades sont transportés dans les caves et les soldats évacués vers Anvers.

After the outbreak of the war in 1914, pupils of the Ursulinen boarding school are sent home. The school then serves as accommodation for refugees, soldiers and officers.
Refugees and soldiers are also taken care of the hospital. When it is hit by a grenade, five soldiers and two women perish. The sick are transferred to the cellars and the soldiers are evacuated to Antwerp.

Nach Ausbruch des Krieges im Jahr 1914 werden Schüler des Ursulineninternats nach Hause geschickt. Die Schule diente dann als Unterkunft für Flüchtlinge, Soldaten und Offiziere.
Flüchtlinge und Soldaten werden im Krankenhaus betreut. Nach Einschlag einer Granate sterben fünf Soldaten und zwei Frauen. Die Kranken werden in die Keller verlegt und die Soldaten werden nach Antwerpen evakuiert.

 

St.-Elisabethgasthuis voor – before –avant – vor  1914

St.-Elisabethgasthuis voor – before –avant – vor  1914

Ursulinen vernieling school – destruction of the school – destruction de l’ école – Zerstörung der Schule

Ursulinen vernieling school – destruction of the school – destruction de l’ école – Zerstörung der Schule

Ursulinen vernieling school – destruction of the school – destruction de l’ école – Zerstörung der Schule

Ursulinen vernieling school – destruction of the school – destruction de l’ école – Zerstörung der Schule

Ursulinen tijdens WOI – during WWI – pendant PGM – im EW

Ursulinen tijdens WOI – during WWI – pendant PGM – im EW

Ursulinen pensionaat voor – before –avant – vor  1914

Ursulinen pensionaat tijdens WOI – during WWI – pendant PGM – im EW

Ursulinenklooster tijdens WOI – monastery during WWI – monastère pendant PGM –Kloster im EW

Ursulinenklooster tijdens WOI – monastery during WWI – pendant PGM –Kloster im EW