Dorp Koningshooikt

Verwoesting van Koningshooikt - Het fort, de schans van Tallaert en de nabijheid van het fort van Lier maken van Koningshooikt een kwestbare plek om te wonen.

Van 28 september tot 2 oktober 1914 beschieten Duitse troepen het dorp en het fort vanuit Rijmenam en Boortmeerbeek om de buitenste fortengordel te doorbreken en de ‘Vesting Antwerpen’ in te nemen. Ruim 116 huizen worden vernield.

E.H. Stuyck, pastoor van Koningshooikt, getuigt: 

"De brouwerij vlak aan de pastorij stond dadelijk in vuur en vlam (...) de Herberg ' de Valk' tegenover de kerk werd de prooi der vlammen, tal van huizen werden deerlijk toegetakeld, de herbergen 'de anker', 'de engel' 'de duif' werden in gruis geschoten, er was schierlijk geen huis in de kom van het dorp of het was dooreengeslagen of deerlijk beschadigd.”

Fons Verbeke, een Belgische soldaat die de gevechten meemaakt in de loopgrachten, getuigt: 

"Onze manschappen zagen of meenden te zien hoe grauwe uniformen den prikkeldraad naderden. ze begonnen te vuren en, of een waanzin over ons viel, brak plots alles los. Uur na uur, zonder zien of denken, werd er geschoten. Toen ik, in de verwarring door de slooten en achter huizen naar mijn compagnie snelde, om bevelen te brengen, zag ik uit Konings-huyckt en de omliggende bosschen de vlammen opstijgen.”

 

Le fort, la redoute de Tallaert et la proximité du Fort de Lier font de Koningshooikt une cible privilégiée. Entre le 28 septembre et le 2 octobre 1914 les troupes allemandes bombardent le village et le fort depuis Rijmenam et Boortmeerbeek dans le but de percer la ligne de défense et de s’emparer de la “place forte d’Anvers”. Plus de 116 maisons sont détruites.

The fortress, the redoubt of Tallaert and the vicinity of the fortress of Lier make Koningshooikt a vulnerable place to live. From 28 September to 2 October 1914 German troops shell the village and the fortress from Rijmenam and Boortmeerbeek in order to break through the belt of fortresses and to capture the ‘fortress of Antwerp’. Over 116 houses are destroyed.

Die Festung, die Schanze von Tallaert und die Umgebung der Festung Lier machen Koningshooikt zu einem verwundbaren Ort zum Leben. Vom 28. September bis zum 2. Oktober 1914 belagern deutsche Truppen das Dorf und die Festungen von Rijmenam und Boortmeerbeek, um den Festungsgürtel zu durchbrechen und die, ‘Festung Antwerpen’ einzunehmen. Über 116 Haüser werden zerstört.

 

Kasteel Tallaert vóór - before - avant - vor

Kasteel Tallaert na - after – après - nach  1914

Koningsplein richting - direction - Richtung  Putte vóór - before - avant - vor  1914

Koningsplein richting - direction - Richtung  Lier vóór - before - avant - vor  1914

Koningsplein: vernieling – destruction – Zerstörung

Koningsplein: vernieling – destruction – Zerstörung

Dorpsstraat – Bernard Van Hoolstraat: vernieling – Destruction – Zerstörung  

Dorpsstraat: vernieling – destruction – Zerstörung