Antwerpsepoort

Inname van de stad  - Als het Duitse leger er op 5 oktober 1914 in slaagt om ten zuiden van de stad de Nete over te steken, trekken de Belgische en Britse militairen zich terug richting Antwerpen. De stad blijft leeg achter. De bevolking is gevlucht en alle bruggen over de Nete zijn opgeblazen. De beschietingen door de Duitse, Britse en Belgische legers hebben al heel wat schade aangericht. Toch gaan veel huizen pas in vlammen op na de inname van de stad door het Duitse leger.

Alfons De Jonge, gepensioneerd leraar wonend aan de Statielaan getuigt:

Ons huis is afgestookt in den nacht van 5 tot 6 October, rond middernacht, terwijl wij in de kelder zaten. Eerst brandde 18, dan nummer 20. Wij hebben duidelijk gehoord dat mannen ons huis binnendrongen, onze tinnen kannen namen en daarmee brandstoffen uitgoten.”

In totaal worden 700 gebouwen in de stad volledig vernield en raken 760 andere zo zwaar beschadigd dat ze onbewoonbaar zijn. De verlaten stad valt ten prooi aan plunderingen door zowel Duitse militairen als burgers.

Adolf Remouchamps, kolenhandelaar uit de Antwerpsesteenweg getuigt:

En men stal niet in 't klein, maar met volle karren en wagens. Gansche winkels werden uitgeplunderd, niets werd er in gelaten. Zoo zag ik eenen boer, met twee karren voor eenen winkel staan. Geheele zakken rijst en koffie nam hy mede, kisten suiker, pakken chocolade met het dozijn enz. Bij eenen bakker, werden op den tijd dat ik er op stond te zien, een vijftigtal zakken bloem naar beneden gehaald en weggevoerd. En zoo ging het overal. Uit de burgerhuizen werden stoelen en  meubelen weggehaald, kleedingstukken en linnen; alles was goed.”

 

Lorsque les troupes allemandes franchissent la Nèthe au sud de la ville le 5 octobre 1914, les militaires belges et anglais se replient sur Anvers, laissant derrière eux une ville vide. La population a fui et tous les ponts sur la Nèthe ont sauté. Les dégâts causés par les bombardements des troupes allemandes, britanniques et belges sont considérables.

When the German army manages to cross the Nete south of the town on 5 October 1914, Belgian and British militaries withdraw towards Antwerp. The town is left empty. The population has fled and all bridges over the Nete have been blown up. Shootings by the German, British and Belgian troops have caused a lot of damage.

Wenn es der deutschen Armee am 5. Oktober 1914 gelingt, die südlich der Stadt gelegene Nete zu überqueren, ziehen sich belgische und britische Armee-Einheiten in Richtung Antwerpen zurück. Die Stadt wird leer. Die Bevölkerung ist geflohen und alle Brücken über die Nete waren in die Luft gesprengt. Der Beschuss der deutschen, britischen und belgischen Truppen hat erheblichen Schaden verursacht.

Antwerpsepoort voor – before  – avant – vor 1914

Antwerpsepoort tijdens WOI – during WWI – pendant PGM – im EW

Antwerpsestraat tijdens WOI – during WWI – pendant PGM – im EW

Van Boeckellaan tijdens WOI – during WWI – pendant PGM – im EW

Antwerpsepoort: noodbrug – temporary bridge – pont temporaire - Behelfsbrücke

Antwerpsepoort - Van Boeckellaan: noodbrug – temporary bridge – pont temporaire - Behelfsbrücke Van Boeckellaan 

Antwerpsepoort - Antwerpsestraat: noodbrug – temporary bridge – pont temporaire - Behelfsbrücke

Leuvensepoort: noodbrug – temporary bridge – pont temporaire - Behelfsbrücke

Mechelsepoort - Begijnenvest: vernieling – destruction – Zerstörung 

Mechelsepoort: vernieling – destruction – Zerstörung

Lisperpoort - Van Boeckellaan: vernieling – destruction – Zerstörung