Noodwoning op de Grote Markt

Woningnood - noodwoning

Tijdens WOI blijken er in België 65.000 woningen vernield. Ook in Lier is de woningnood groot. Ongeveer 1400 huizen zijn onbewoonbaar na de beschietingen en brandstichtingen van eind september - begin oktober 1914.

Al in 1915 maakt de Belgische regering plannen om de woningnood op te lossen. Op 23 september 1916 besluit de regering het Koning Albertfonds op te richten. Net als vele andere gemeenten doet ook de stad Lier er een beroep op. 

Het fonds voorziet in twee soorten woningen: 6m x 6m met drie kamers of 6m x 9m met vijf  kamers. 

Tussen 1919 en 1924 worden in Lier 417 noodwoningen in hout gebouwd: 114 aan de Oever, 24 aan de Sionsvest, 10 aan de Leuvensevest, 21 aan de Sluislaan, 7 aan de Boomlaarstraat, 3 aan Kloosterheide, 14 aan de Gasthuisvest, 25 aan de Ouderijstraat, 21 aan de Zaat, 9 aan de Veemarkt, 21 aan de Maasfortbaan en 35 aan de Tramweglei. Tussen de Hoogveldweg en de Aarschotsesteenweg ontstaat de Vogelenwijk, een geheel van 103 woningen. De laatste van de noodwoningen verdwijnen midden jaren zestig uit het straatbeeld.

Meer info over de heropbouw vind je hier.

Reconstructie van een noodwoning

Voor de herdenking van WOI maakten leerlingen van het Vrij Technisch Instituut Lier een reconstructie. Het ontwerp is gebaseerd op foto's en grondplannen uit het archief. Binnenin is de woning deels ingericht en voorzien van informatie over de woningnood tijdens de oorlogsjaren.

Kerst in de noodwoning

Lier herdenkt WOI met tal van projecten. Sinds eind september staat er op de Grote Markt ondermeer een gereconstrueerde noodwoning. De woning geeft een waarheidsgetrouw beeld van hoe Lierenaars woonden vlak na WOI. Stilaan komt Kerstmis er aan. Vandaag synoniem voor een feest met overvloedige versiering en een goed gevulde feestdis. Dat was vlak na WOI anders. Vanaf 12 december kan je zien hoe er destijds kerstmis gevierd werd in een noodwoning.

Na de beschieting van september 1914 heerste er een grote woningnood in Lier. 750 woningen werden verwoest, evenveel zwaar beschadigd. De stad deed een beroep op het Koning Albertfonds en liet begin jaren ’20 417 noodwoningen bouwen. Het behoeft weinig verbeeldingskracht om te beseffen dat deze naoorlogse periode er geen was van grote welvaart. Geen rijk gedekte tafel, maar wat dan wel? Het was geen evidente zaak om uit te zoeken hoe de mensen toen kerstmis vierden. Anders dan nu bestaat er weinig beeldmateriaal over kerst in die periode, en al zeker niet bij de man in straat. Daarom werden organisaties als LECA (Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag) en KADOC Leuven (Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie) gecontacteerd om toch een zo waarheidsgetrouw mogelijke reconstructie te kunnen maken van kerstmis in de noodwoning.

De kersttransformatie van de noodwoning vindt plaats op 10 en 11 december. De noodwoning is dan gesloten voor het publiek. De deuren gaan opnieuw open bij de opening van de kerstmarkt op vrijdag 12 december.  

noodwoningnoodwoning

noodwoningnoodwoning