HERINNEREN EN HERDENKEN

 Dit gedenkteken roept in onze geest weer wakker de roemvolle doch rampvolle dagen van 14/18.

Doch, niet de oorlog met zijn wapengekletter, wel het vredevol aandenken der dooden die na hun heldhaftige strijd, de rust der rechtvaardigen genieten. ’t Is ’n symbool, het symbool van ons hart dat na 10 jaren nog trilt van innige dankbaarheid en fiere bewondering.

Het blijve dus voor allen een symbool van verstandhouding en broederlijkheid.

Uit de toespraak van J. Parasiers, Bond der invaliden, bij de inhuldiging van monument Den Engel, 26 juni 1926 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrij snel na de oorlog worden een Komieit en een Fonds opgericht om de Lierenaars te gedenken die omkwamen. Men kiest voor het ontwerp van Arthur Dupon: de godin van de overwinning met palmtak in haar rechterhand. Op een bronze gedenkplaat staan 135 namen, waaronder die van schilder Raymond de la Haye (foto)

Het monument komt op de hoek van de Vismarkt en de Hoge Brug en wordt 26 juni 1926 ingehuldigd. Door de verbreding van de Rechtestraat wordt het beeld in 1967 verplaatst naar de Begijnhofstraat.

Op andere publieke plekken als kerken, scholen en pleinen staan gedenkplaten of monumenten ter nagedachtenis van de gesneuvelden.

De militaire slachtoffers van de gevechten aan de Nete in oktober 1914 worden aanvankelijk ter plaatse begraven. In 1915 beslist de Duitse overheid een militaire begraafplaats op te richten aan de Mechelsesteenweg.

alle beeldmateriaal herinneren en herdenken op kempenserfgoed.be
Alle beeldmateriaal inzameling collectiedagen op europeana.eu

Beeldmateriaal