LEVEN EN BESTUUR

4 october 1914. (…) Intusschen hebben de Overheden, met den heer burgemeester Schellekens aan’t hoofd een bureel van inlichtingen en hulpbetoon ingericht voor hunne stadsgenooten in het Lyrisch Tooneel.

Daar worden, door stadsbeambten, uitbetalingen gedaan aan werklieden en bedienden, die nog loon of vergeldingen te goed hebben, worden raadgevingen, hulp en bijstand verstrekt. Dit bureel is dagelijks gedurende een paar uren des namiddags open. Vele Liersche vluchtelingen bieden zich aan en worden met raad en daad bijgestaan.

Uit ‘Oorlogsgebeurtenissen te Lier’, opgesteld door stadssecretaris August Vermeiren in 1921

Wat er zoal uitgedeeld werd in het Steun- of Soepkomiteit onzer stad weten weinig mensen. In  den beginnenwas het nog niet zo erg. Bij de eerste soepuitdeling van december werden er 800 liters soep uitgedeeld. Met Kerstmis nereikte men ongeveer 2200 liter per 2 dagen. de mensen mogen maar alle twee dagen soep komen halen, alle dagen de helft van de stad. In de maand januari deelde men ongeveer 43000 liter soep uit, in de maand februari 50000 liters. Ondertussen kregen ook de mensen alle weken 1 kg brood per liter soep, alle dagen 4 kg aardappelen per liter soep en alle maanden 25 kg steenkolen per huishouden.

Uit 'De Stem van België', 17 september 1915

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na inname van de stad door het Duitse leger begin oktober 1914 wordt de bezetting georganiseerd. Het stedelijk bestuursapparaat blijft intact maar komt onder strenge Duitse supervisie. Via de plaatselijke Kommandantur, gelegen aan de Grote Markt 38, worden opeisingen en verordeningen bekendgemaakt.

Strenge bepalingen drukken hun stempel op het dagelijkse leven. Er is al snel een tekort aan voedsel. In Brussel wordt het Nationale Komiteit voor Hulp en Voeding opgericht, met provinciale en lokale afdelingen die de rantsoenering stevig in handen nemen. Verdeelcentra zijn er in de refugie van Nazareth, de Sionskazerne en stadsschouwburg Vredeberg. Het hoofdkomiteit in Lier verleent ‘voedsel’ via een botercentrale, suikerwinkel, groentewinkel en aardappelbureel.

alle beeldmateriaal leven en bestuur op kempenserfgoed.be
Alle beeldmateriaal inzameling collectiedagen op europeana.eu

Beeldmateriaal