Gedenkteken Rijksnormaalschool

WOI betekent naast materiële schade ook een mentale opdoffer voor de Normaalschool. Leerlingen en leerkrachten trekken naar het front of slaan op de vlucht. Sommigen blijven lange tijd in het buitenland. Tijdens de beschieting eind september - begin oktober 1914 wordt de school gedeeltelijk vernield. Alleen de klassen van de Oefenschool blijven overeind en op 4 januari 1915 worden vier klassen heropend. Het stadsbestuur stelt de Sionskazerne ter beschikking om er de leergangen en het internaat in te richten.


kempenserfgoed.be

In 1935 wordt er, op initiatief van de Oud-leerlingenbond, in de hal van de school  een gedenkplaat ter ere van de omgekomen leerlingen en leraar ingehuldigd van J. Broeders.

Daarop komen de volgende namen voor:

1914-1918
Eert de nagedachtenis van
Verheyden Jozef, Leraar aan de Rijksnormaalschool te Lier
Aerts Jozef , geb. te Edegem (Antwerpen)
Luchies Armand, geb. te Antwerpen
Raekelboom Hendrik, geb. te Oorderen
De Buf Marcel (Oostende)
Lebegge Leo , geb. te Tienen
Nijs Gaspard, geb. te Leuven
Hutsebaut Karel, geb. te Hamme

De gedenkplaat is vandaag verdwenen.

Bron: Moorkens Gaston, Groot Gedenkboek der Lierse Rijksnormaalschool, 1947.

Auteur: Erfgoed Lier