VERWOESTING

Brief van Maurice Van Oekel aan zijn vriend Rudolphe, 8 december 1914

Vriend, gij denkt dat wij nog in Holland zijn, hé! Neen Dolf, ik ben al 5 weken terug in ons Schapenstadje en wij leven tusschen de duitschers. Nu Dolf, gevraagd of ik soldaat moet spelen, neen jongen, wij leven hier gerust en er is geen eenen Duitsch die tegen ons iets zegt of hij krijgt er wat van. De toestand hier in Lier is kalm maar toch kribbig. Ja Dolf ! Kribbig zeg ik en dik met rede. Er zijn zo maar 1200 huizen in de stad verbrandt.

Ziehier in’t kort de vernieling. De Antwerpsche poort. De huizen van Vermaelen tot aan Verberckt in begrepen zijn uitgebrandt verder op hier en daar nog enige huizen. Dan in de Antwerpschstraat van aan de vest tot aan architect Ceulemans, den overkant ook tot aan Van Paeschen inbegrepen ook afgebrandt, (…) Nu de groote markt, uwe kant staat nog recht, dan van aan de post inbegrepen tot aan  J.Winkelmans en Torfs zoodus wij ook. Dan van aan Van Leckwijk, met het Moorken tot in de Lisperstraat aan de coiffeur inbegrepen. De kant van het Vleeshuis staat ook nog. Van den Wijngaert afgebrand. Lieve Vrancken en brouwerij staat nog recht. Plus het stadhuis. Dan Van Ouytsel met M.De Coninck tot op de Vischmarkt met de brouwerij van Van der Linden afgebrandt. (…)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Duitse legerleiding wil in september 1914 de 'Vesting Antwerpen' uitschakelen en heeft het plan de buitenste fortengordel en de verdedigingslinie aan de Nete te veroveren.

Lier ligt midden op hun pad.  Dagenlang wordt de stad beschoten. Vooral de as Leuvensepoort - Antwerpsepoort is erg getroffen. De Sint-Gummparuskerk en het stadhuis blijven als bij toeval grotendeels gespaard.

In totaal worden 700 huizen verwoest en 760 zwaar beschadigd. het grootste deel van de bevolking slaat op de vlucht, er wordt stevig geplunderd.

alle beeldmateriaal verwoesting op kempenserfgoed.be
Alle beeldmateriaal inzameling collectiedagen op europeana.eu

Beeldmateriaal