De Sint Gummaruskerk in 1914

De Lierse Sint-Gummaruskerk wordt beschouwd als één van de gaafste voorbeelden van de Brabantse gotiek. De toren, de bedaking en een aantal gewelven van de kerk raken tijdens de gevechten eind september en begin oktober 1914 door Brits, Belgisch of Duits artillerievuur beschadigd.

De historische glasramen die van een uitzonderlijke kunsthistorische waarde zijn worden eveneens zwaar beschadigd. Enkele werden zelfs zodanig getroffen dat ze niet meer te herstellen zijn.

De beroemde Koninklijke glasramen uit het begin van de 16de eeuw, toegeschreven aan Nicolaas Rombout en de unieke ‘Kroning van Maria’ uit de 15de eeuw,  gemaakt door een kunstenaar uit de Brabantse school, zijn zwaar gehavend maar zullen na de oorlog vakkundig gerestaureerd worden.

Binnen in het kerkgebouw veroorzaken inslaande granaten zware schade aan altaren, beelden en schilderijen. De opslagruimte van de kerk wordt vernietigd. De kunstwerken en processie-attributen die daar bewaard werden, gaan verloren of raken beschadigd.
Van de toren wordt de kap voor een groot deel weggeschoten. Grote stukken buitenmuur raken beschadigd. Zeven klokken van de beiaard worden verbrijzeld en de rammel wordt doorschoten. 

Auteur: Erfgoed Lier