Sint-Gummarusblad: een Liers oorlogsblad tijdens WOI

Tijdens WOI verschijnt een aantal vluchtelingenbladen ten behoeve van de Belgische vluchtelingen in Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland. Naast enkele grote bladen, zoals het Franstalige 'Le XXe Siècle' en het meer flamingante 'De Stem uit België', verschijnen er ook kleinere vluchtelingenblaadjes. Zij vinden hun lezerspubliek bij vluchtelingen en frontsoldaten uit een bepaalde stad.

Voor de gevluchte Lierenaars en Lierse frontsoldaten is er vanaf april 1918 het 'Sint-Gummarusblad'. Dit maandblad wordt eerst in Calais gedrukt, later in Mers-les-Bains (Somme). Het blad telt tussen 4 en 10 bladzijden en is 22 op 14 cm groot. Men vermoedt dat 4 of 5 nummers zijn verschenen. De Antwerpse erfgoedbibliotheek 'Hendrik Conscience' heeft de eerste drie nummers in haar bezit.

De redactie is in handen van militair Emiel De Vocht, die zijn stukken ondertekent met Emiel Nagels. Krijgsaalmoezenier E.H. Brabants staat hem hierin bij.

Het Sint-Gummarusblad besteedt vooral aandacht aan nieuws uit Lier: het aantal  heropgebouwde huizen, activiteiten van het Lierse toneel- en sportleven, .... Via een opsomming van de steuncomités krijg je een beeld hoe bezet Lier zich door de oorlog sleept. Ook neemt het Sint-Gummarusblad een artikel uit 'Ons Lier' over de verwoeste Jezuiëtenkerk over.

Het blad is voornamelijk opgericht om nieuws over de Lierse soldaten te verspreiden. De namen van Lierse krijgsgevangenen, gekwetsten en gesneuvelden worden daarom meermaals gepubliceerd.

Auteur: André Van den Broeck

Revisie en redactie: Sander Murrath