Leven en bestuur in Lier

Noodgeld

Gemeentes zagen zich genoodzaakt alternatief geld uit te brengen tijdens de oorlog omdat de bevolking de munten begon op te potten en haar vertrouwen in papiergeld verloren had.

Voedselhulp

Al van bij het begin van de Eerste Wereldoorlog verkeert ons land in een hopeloze situatie wat de voedselvoorziening betreft. Maar liefst driekwart van het tarwe dat in België wordt gebruikt, komt van overzee. Door de oorlog valt die invoer weg.

War Lace (oorlogskant)

Tijdens WOI zorgen liefdadigheidsorganisaties ervoor dat de kantwerksters die het erg moeilijk hebben, weer aan de slag kunnen. De motieven in die oorlogskant zijn meestal patriottisch. Deze 'War Lace' wordt uitgevoerd naar geallieerde landen en met een echtheidscertificaat verkocht ten voordele van de oorlogsinvaliden.

Gasthuis

Het aantal Gasthuiszusters onder leiding van M. Pauwels schommelt tijdens de oorlogsjaren tussen 9 en 42. Zelfs tijdens deze onzekere jaren gebeurt nog jaarlijks een intrede.