Generaal Von Beseler en zijn derde legerkorps

Over de aanvaller Generaal von Beseler en zijn derde legerkorps, eind september 1914.

 

Aanvankelijk voorzien de Duitsers 11 divisies (275.000  soldaten) voor de belegering van de vesting Antwerpen.

Tegenslagen in Frankrijk en Oost-Pruisen leiden er echter toe dat dit aantal wordt herleid tot 6 divisies (135.000 soldaten).

Dat is ruim onvoldoende gezien de omvang (90 km) en de bezetting (140.000 Belgische soldaten) van de vesting.
In die tijd luidt immers de gouden regel dat een aanval maar succesvol kan zijn indien de verhouding aanvaller versus verdediger 3 tegen 1 is.

Generaal Van Beseler leidt de aanval op de vesting Antwerpen. Ter compensatie van het terugschroeven van het aantal manschappen, krijgt hij uitzonderlijk veel artillerie ter beschikking:

  • 24 stukken van 10 cm kaliber
  • 16 stukken van 15 cm kaliber
  • 48 stukken van 21 cm kaliber
  • 9 stukken van 30,05 cm kaliber (superzwaar)
  • 4 stukken van 42 cm kaliber (superzwaar)

Vermits Von Beseler niet kan overgaan tot omsingeling van de vesting richt hij zijn hoofdkrachtinspanning op de sector gelegen tussen Rupel, Walem en Lier.  Na uitschakeling van de forten wil hij de Nete oversteken om vervolgens zijn zware artillerie in te zetten tegen de stad Antwerpen.

De beloofde  versterking in infanterie zal hij nooit ontvangen zodat hij niet kan verhinderen dat het Belgische veldleger kan vluchten richting Westhoek.

Wie was Von Beseler?

Generaal Von Beseler neemt als jonge officier deel aan Frans-Pruisische oorlog in 1870. Hij kent vervolgens een succesvolle loopbaan in het Keizerlijke Leger en gaat in 1910 met pensioen. Hij wordt terug opgeroepen in 1914 als bevelhebber van het derde reservekorps dat deel uitmaakt van het eerste leger van generaal Von Kluck dat in augustus 1914 België binnenvalt.

Later in de oorlog wordt hij militaire gouverneur van het door Duitsland bezette Polen.

Auteur: Dirk De Pillecyn