400 noodwoningen moeten grote woningnood verhelpen

Tijdens WOI worden er in België 65.000 woningen vernield. Het Koning Albertfonds is één van de organisaties die noodwoningen levert. Tussen 1919 en 1924 worden in Lier 417 houten woningen gebouwd.

Koning Albertfonds
Al tijdens de oorlog maakt de Belgische regering plannen om het probleem van de woningnood aan te pakken: in september 1916 wordt het Koning Albertfonds (KAF) opgericht. Het woningtekort wordt behoorlijk onderschat. Aanvankelijk berekent het fonds het aantal vernielingen in de provincie West-Vlaanderen op 16.000 woningen. Na de oorlog blijken dat er 65.000 te zijn.
Organisatorisch staat het fonds voor grote uitdagingen. Spoedig zou het taken zoals planning, locatie, transport en toewijzing naar de gemeenten doorschuiven. De woningen worden voornamelijk ingepland aan de rand van de gemeente.

Type woningen
Het KAF ontwikkelt twee type woningen; 6x6m met drie kamers en 6x9m met vijf kamers. Het fonds verwerft ook barakken uit de Belgische vluchtelingenkampen in Nederland en zogenaamde ‘army huts’ uit Groot-Brittannië.

Noodwoningen in Lier
In Lier werden ruim 1400 woningen geheel of gedeeltelijk vernield. Verschillende factoren zoals de terugkeer van vluchtelingen, het gestegen aantal huwelijken en de vestiging van legereenheden in de stad na de oorlog dragen bij tot het tekort aan huisvesting.
De eerste ‘barakkementen’ worden in 1919 aan Oever geplaatst.
De leveringen van de  noodwoningen verloopt met horten en stoten. Geregeld richt het stadsbestuur brieven aan het Koning Albertfonds om de levering te bespoedigen. Zo lezen we in de briefwisseling bewaard in het stadsarchief. Uit noodzaak financiert de stad Lier in 1919 elf houten woningen.

In totaal worden in Lier 417 noodwoningen gebouwd. De wijk aan de Oever noemde men ‘Klein Venetië’ en aan de Maasfortbaan ‘Den Hof’. Tussen de Hoogveldweg en de Aarschotsesteenweg (nu Paul Krugerstraat) ontstaat een nieuwe wijk waarvan de straten de naam kregen van een vogel. In de volksmond kreeg die de naam ‘Vogelenwijk’. Wanneer bij een overstroming in 1926 de huizen in de Ouderijstraat onderlopen, verhuizen de getroffenen naar de Vogelenwijk.  In 1940 brandt een deel van de wijk af als gevolg van militair geweld
Tot midden van de jaren 1960 blijven de noodwoningen nog deel uitmaken van het Lierse straatbeeld. Getuigenissen bevestigen dat dit het geval was met de Oever, de Vogelenwijk, de Sluislaan, de Tramweglei en de Gasthuisvest.

 • Aarschotsesteenweg: 4
 • Boomlaarstraat: 7
 • Duivenstraat: 8
 • Gasthuisvest: 14
 • Hoogveldweg: 20
 • Kievitstraat: 4
 • Kloosterheide: 3
 • Leeuwerikstraat: 9
 • Maasfortbaan: 21
 • Merelstraat: 24
 • Nachtegaalstraat: 17
 • Leuvense vest: 10
 • Oever: 114
 • Ooievaarstraat: 14
 • Ouderijstraat: 25
 • Sionsvest: 24
 • Sluislaan: 21
 • Tramweglei: 35
 • Veemarkt: 9
 • Zaat: 21
 • Zwaluwstraat 13

noodwoning
kempenserfgoed.be

Auteur: Hugo De Bot