Afficheproject VERWOEST - GEVLUCHT - GESNEUVELD

Eind 1914 vluchtten 25.000 van de toenmalige 26.000 Lierenaars naar veiliger oorden, Antwerpen en Nederland. De meesten keerden na enkele maanden al weer, maar 4 à 5.000 kwamen pas na de oorlog terug vanuit Groot-Brittanië, Frankrijk en Nederland.

Een 130-tal Lierenaars sneuvelden.

Om de impact van het oorlogsgeweld in beeld te brengen, worden affiches met de tekst VERWOEST - GEVLUCHT - GESNEUVELD aangebracht aan het raam van bepaalde woningen. Historisch onderzoek heeft uitgewezen welke huizen eerder bewoond werden door langdurige vluchtelingen of slachtoffers. Andere mogelijkheid is dat het toenmalige gebouw verwoest werd.

Het stadsbestuur Lier en het Liers Genootschap voor Geschiedenis vragen de medewerking van bewoners om de relevante affiche goed zichtbaar aan de straatzijde op te hangen tot eind november 2014. Zo wordt er een beeld opgeroepen van de impact van de Groote Oorlog voor Lier.

 

Meer info: Stadsbestuur Lier - Erfgoed
Griet Van Opstal - griet.vanopstal@lier.be       
tel. 0494 52 44 17